Truyện mới

Usogui TRUYỆN MỚI
Điêu Khắc TRUYỆN MỚI
Diner TRUYỆN MỚI
Nguyên Tôn TRUYỆN MỚI
Một số truyện, dù đã hoàn thành, hoặc đã tới chap mới nhất, nhưng bọn mình vẫn tiếp tục cập nhật lại bản dịch chất lượng hơn, hoặc bọn mình phải fix chap die. Vì thế chap mới cập nhật sẽ khác với chap mới nhất.
Để biết chính xác chap mới nhất, hãy bấm xem truyện.